Photograph: Stock photo

Yrityksen rahoittaminen on olennainen osa yrityksen perustamisprosessia. Yrityksen toiminnan käynnistämiseen tarvittavien varojen hankkiminen ja turvaaminen vaatii huolellista suunnittelua ja harkintaa, ja on tärkeää ymmärtää käytettävissä olevat vaihtoehdot ennen rahoitussopimusten tekemistä.

Kaksi yleisintä tapaa rahoittaa yritystoimintaa ovat [factoring] ja yrityslainat.  Factoring on rahoitusvaihtoehto, jonka avulla yritykset voivat myydä laskunsa alennettuun hintaan saadakseen ennakon erääntyvästä kokonaissummasta. Tämäntyyppinen rahoitus voi tarjota nopeaa rahaa päivittäiseen toimintaan ja auttaa kuromaan umpeen mahdolliset rahoitusvajeet hitaiden maksujen johdosta.

Yrityslainat ovat suosittu vaihtoehto aloituspääoman hankkimiseen. Yleensä yrityslainat edellyttävät hakuprosessia sekä vakuuksia ja/tai henkilökohtaista takausta yrityksen omistajalta tai omistajilta. Yrityslainat ovat yleensä pankkien tai muiden lainanantajien myöntämiä, ja niissä on yleensä kiinteä korko ja kiinteät kuukausimaksut tietyn ajanjakson puitteissa.

Perinteisten rahoitusvaihtoehtojen, kuten factoringin ja yrityslainojen, lisäksi tarjolla on myös vaihtoehtoisia keinoja, kuten riskipääoma, enkelisijoitukset, joukkorahoitus ja yksityinen pääoma.

Kumpi kannattaa valita?

Yritysfactoring ja yrityslainat ovat kaksi rahoitustapaa liiketoiminnan käynnistämiseen. Molemmat vaihtoehdot voivat tarjota pääomaa päivittäiseen toimintaan välittömästi, mutta kummankin rahoitusmenetelmän rakenne on varsin erilainen.

Factoringissa yritykset myyvät laskujaan alennettuun hintaan saadakseen ennakon erääntyneestä loppusummasta. Tämäntyyppinen rahoitus ei yleensä edellytä omistajilta vakuuksia ja/tai henkilökohtaista takausta, kun taas lainahakemukset usein edellyttävät niitä. Lisäksi factoring-toiminnassa ei ole kiinteitä korkoja, sillä maksut voivat vaihdella myytyjen laskujen määrän ja asiakkaiden maksamien summien mukaan.

Yrityslainat taas ovat yleensä pankkien tai muiden lainanantajien myöntämiä lainoja, joilla on kiinteä korko ja kiinteät kuukausittaiset maksut tietyn ajanjakson ajaksi. Vaikka yrityslainoilla voi olla tiukemmat ehdot kuin factoring-järjestelyillä, ne eivät yleensä vaadi takaisinmaksua ennen kuin laina on maksettu kokonaan takaisin, mikä tekee niistä sopivan vaihtoehdon sellaisille yrityksille, jotka tarvitsevat suuria rahasummia nopeasti, mutta joilla on suunnitelmia tulojen kasvattamiseksi myöhemmin.

Sekä yritysfactoring että yrityslainat tarjoavat sekä etuja että haittoja yrityksille kunkin yksilöllisistä tarpeista riippuen. Factoring tarjoaa mahdollisuuden saada nopeasti varoja ilman vakuuksia tai pitkäaikaisia sitoumuksia, mutta siihen liittyy myös suuremmat kustannukset, jotka johtuvat laskujen alennuksista ja asiakkaiden maksuaikojen mukaan vaihtelevista suorituksista. Yrityslainoilla on puolestaan yleensä kiinteät ehdot, mutta ne saattavat vaatia laajempia hakuprosesseja ja vakuuksia, jotta suuremmat rahoitusmäärät voidaan varmistaa. Yritysten omistajien on tärkeää ottaa huomioon kaikki tekijät valitessaan, mikä rahoitusvaihtoehto on heidän tilanteensa kannalta järkevin.

Yhteenveto

Uuden yrityksen rahoittaminen edellyttää kaikkien käytettävissä olevien vaihtoehtojen huolellista tutkimista ennen sitoutumista mihinkään pitkäaikaisiin taloudellisiin velvoitteisiin. Kannattaa siis arvioida kukin vaihtoehto perusteellisesti ennen päätöksen tekemistä siitä, mikä vaihtoehto sopii parhaiten tarpeisiisi. On hyvä ymmärtää tarkalleen, mitä kukin vaihtoehto sisältää ennen sopimusten allekirjoittamista. Asianmukaisen suunnittelun avulla sinulla ei pitäisi olla vaikeuksia löytää toimivaa ratkaisua, joka auttaa toteuttamaan liiketoimintasi vision!

Author